Poslání

Český svaz jiu jitsu (ČSJJ) zastřešuje oddíly a školy budo v České republice a podílí se na zajišťování a realizaci získávání profesionálních instruktorských kvalifikací. Poslání ČSJJ je podporovat vzájemnou spolupráci a rozvoj oddílů a škol zabývajících se bojovým uměním, poskytovat jim metodické vedení (metodické pokyny pro získání technických stupňů kyu a dan, semináře, odborné kurzy) a navazovat mezinárodní partnerství s organizacemi působícími nejen v oblasti jiu jitsu, ale i v jiných bojových umění a systémech.

Aktuálně v plánu

Aktuality, plánované akce, semináře