SVAZ


Adresář oddílů

Seznam oddílů a klubů
Českého svazu Jiu Jitsu

Seznam stv Dan

Seznam zapsaných držitelů stv. Dan

Seznam licencí

Seznam zapsaných držitelů trenérských
a instruktorských oprávnění a licencí

Představenstvo  a  komise

Představenstvo Českého svazu Jiu Jitsu


Prezident ČSJj, předseda kolegia Danů, Jiří Hlinka 8. Dan Jiu Jitsu, 6. Dan Judo, titul Kyoshi
Viceprezident ČSJj, Dr. Josef Kožíšek MBA, 7. Dan Jiu Jitsu, 4. Dan Judo, titul Kyoshi, instruktor Policie ČR
Předseda kolegia rozhodčích, mezinárodní rozhodčí Václav Vosmík, 9. Dan Jiu Jitsu, 7. Dan Judo, titul Hanshi
Luboš Práger, 5. Dan Jiu jitsu, 5. Dan Karate, člen představenstva, titul Renshi
Ing. Petr Dvořáček, 5. Dan Jiu jitsu, 2. Dan Judo, člen představenstva, titul Renshi


Zkušební komisaři

předsedající zkušebním komisím
Českého svazu Jiu Jitsu


Václav Vosmík, 9. Dan Jiu Jitsu, 7. Dan Judo, místopředseda
Jiří Hlinka, 8. Dan Jiu Jitsu, 6. Dan Judo
Dr. Josef Kožíšek, MBA, 7. Dan Jiu Jitsu, 4. Dan Judo, předseda
Antonín Cicko, 6. Dan Jiu Jitsu, 4. Dan Judo


Kolegium rozhodčích
Českého svazu jiu jitsu


Václav Vosmík, 9. Dan Jiu Jitsu, 7. Dan Judo, předseda, mezinárodní rozhodčí
Jiří Hlinka, 8. Dan Jiu Jitsu, 6. Dan Judo
Dr. Josef Kožíšek, MBA, 7. Dan Jiu Jitsu, 4. Dan Judo
Vladimír Kočička, 5. Dan Jiu Jitsu, 5. Dan Karate
Luboš Práger, 5. Dan Jiu Jitsu, 5. Dan Karate
Miloš Šilha, 5. Dan Sai-Kobudo, 5. Dan Jiu Jitsu
Ondřej Zavadil, 3. Dan Aikido
Martin Ausbuher, 1. Dan Jiu Jitsu, 2. Dan Karate

Představitelé svazu

Jiří Hlinka

Prezident ČSJj

8. Dan Jiu Jitsu, 6. Dan Judo, titul Kyoshi

Dr. Josef Kožíšek MBA

Viceprezident ČSJj, předseda kolegia Danů

7. Dan Jiu Jitsu, 4. Dan Judo, titul Kyoshi

 
Václav Vosmík

Předseda kolegia zkušebních komisařů, mezinárodní rozhodčí

9. Dan Jiu Jitsu, 7. Dan Judo, titul Hanshi

Luboš Práger

člen představenstva

5. Dan Jiu jitsu, 5. Dan Karate, titul Renshi

 
Ing. Petr Dvořáček

člen představenstva

5. Dan Jiu jitsu, 2. Dan Judo, titul Renshi

Sekce tradičního Judo, Karate, Kobudo pod ČSJj


Český svaz Jiu jitsu má ve svých řadách nejen mistry v Jiu jitsu, ale i v dalších směrech bojového umění. Proto pod hlavní činností (Jiu jitsu) fungují ještě sekce tradičního Judo, Karate a Kobudo. Každá sekce má své vedení a komisi složenou z odborníků v příslušném stylu. Tato komise v čele s garantem se zabývá uznáváním a udílením zkoušek na mistrovské stupně dan v těchto stylech. Výsledky svých závěrů předkládá komise představenstvu ke konečnému schválení. V rámci Českého svazu Jiu jitsu tak mohou graduovat i Karatisté, praktici tradičního Judo či adepti zabývající se zbraněmi v Kobudo.

Komise tradičního Judo

Garant: Václav Vosmík, 9. dan Jiu jitsu, 7. dan Judo, titul Hanshi
Tajemník: Antonín Cicko, 6. dan Jiu Jitsu, 4. dan Judo
 

Komise Karate

Garant: Luboš Práger, 5. dan Jiu jitsu, 5. dan Karate, titul Renshi
Tajemník: Martin Ausbuher, 2. dan Karate, 1. dan Jiu jitsu

Komise Kobudo

Garant: Miloš Šilha, 5. dan Sai-Kobudo, 4. dan Jiu Jitsu
Tajemník: Dr. Josef Kožíšek, MBA, 7. dan Jiu Jitsu, 4. dan Judo, titul Kyoshi

Tituly

Představenstvo uděluje kromě licencí a stupňů také tradiční tituly Renshi, Kyoshi a Hanshi. Tyto tituly udílené za netechnickou činnost a mimořádný přínos ve světě Budo odpovídají akademickým titulům Renshi - Bc (min. 4. dan), Kyoshi - Mgr (min. 6. dan) a Hanshi - Dr (min. 8. dan). Při zvažování udělení titulu může být vyžadováno vypracování vědecké práce, publikační činnost či mimořádné výsledky v různých oblastech Budo. Na udělení titulu není žádný nárok, nicméně lze o jeho udělení představenstvo zažádat. Lze také navrhnout jinou osobu, která je členem ČSJj.